Inwestor Strategiczny


Future Invest Sp. z o.o. jest firmą zarządzającą funduszami typu venture capital. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach, a w szczególności w rozwoju oprogramowania, technologii internetowej, mobilnej oraz IT.

Przedmiotem działalności Future Invest jest wspieranie podmiotów oraz innowacyjnych projektów w celu dalszego wzrostu oraz zwiększania wartości.

Wzrost wartości jest osiągany nie tylko przez zapewnienie środków finansowych, lecz także przez wsparcie wiedzą, doświadczeniem i kontaktami, szczególnie w obszarach strategii, technologii, marketingu, sprzedaży i komunikowania.

Więcej informacji na stronie naszego inwestora:
http://www.futureinvest.pl