O firmie


Profeko Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, działającą w branży IT, która swoją ofertę adresuje do przedsiębiorstw sektora Usług komunalnych i Gospodarki odpadami.
Naszym atutem jest kadra, którą stanowią ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, budowania oraz wdrażania, systemów informatycznych dedykowanych dla sektora komunalnego.

Istotnym elementem strategii działania Profeko sp. z o.o. na rynku, jest otwartość na poznawanie specyficznych potrzeb aktualnych i przyszłych Klientów i permanentny rozwój naszych produktów w kierunku ich zaspokajania.

Nadrzędnym zaś celem, jaki wyznacza kierunki naszych działań jest dostarczanie Klientom rozwiązania informatycznego, zapewniającego możliwie najwyższy poziom kompleksowego wsparcia codziennych procesów biznesowych, realizowanych w poszczególnych przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i profilu działania.
Osiągnięcie tego celu jest wg nas możliwe dzięki wysokiemu poziomowi specjalizacji, który dotyczy nie tylko produktów, ale przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych za ich tworzenie i rozwój.

Jednoznaczne określenie celu i strategii działania pozwala nam na zaangażowanie 100% potencjału intelektualnego oraz zdobytych w branży komunalnej wiedzy i doświadczenia naszych pracowników w rozwój oferowanych produktów. Możemy także jednoznacznie ukierunkowywać indywidualny rozwój każdego pracownika (od sprzedawców, poprzez konsultantów wdrożeniowych, aż do projektantów i programistów) na dogłębne poznawanie branży, specyfiki różnych jej aspektów działalności, zachodzących zmian, a także odkrywanie nowych wyzwań.

Doświadczenie uczy nas, że największą wartością każdej firmy są ludzie - pracownicy realizujący codzienne, nawet najprostsze zadania. Systemy informatyczne natomiast są narzędziami, które w mniejszym lub większym stopniu wspomagają realizowane przez pracowników procesy biznesowe. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasze systemy przede wszystkim wspierały kompleksowo realizację codziennych działań poprzez: automatyzację rutynowych prac, usprawnienie przepływu informacji, ułatwienie dostępności kompletnych danych oraz realizację funkcji kontrolnych w poszczególnych procesach. Wzrost operatywności pracowników i wydajności pracy, realnie stymuluje rozwój biznesu, co z kolei skutecznie zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku Usług komunalnych i Gospodarki odpadami.
Mamy świadomość, że nasze produkty nie dla wszystkich podmiotów są optymalnym rozwiązaniem. Dlatego nie narzucamy "najlepszych" rozwiązań, ale deklarujemy umiejętność słuchania i chęć rozmowy o problemach, wymiany doświadczeń oraz otwartość na nowe wyzwania.