Ekobiling

Zawiera kluczowe ewidencje, niezbędne do wspierania i realizacji codziennych zleceń, oraz stanowi zasadniczą bazę informacji.

Zakres informacji rejestrowanych i obsługiwanych w Ekobiling obejmuje:

 • dane klientów
 • umowy
 • warunki obsługi  (daty realizacji usług jednorazowych i cyklicznych)
 • masową obsługę procesu fakturowania i rozliczeń
 • obsługę procesu zamówień w tym elektronicznych

System zarządzania umowami, kontrahentami i rozliczeniami masowymi

EkoBiling w pełnym zakresie współpracuje z systemem obsługi procesów logistycznych EkoService, który obejmuje funkcyjności:

 • panel dyspozytora w ramach którego realizowane są procesy zarządzania logistyką
 • ewidencje zamówień
 • planowanie tras
 • weryfikacja realizacji zamówień
 • dynamiczna obsługa przydziału zadań
 • szybka reorganizacja pracy w sytuacjach kryzysowych
 • pełna ewidencja zadań logistycznych
 • w ramach systemu istnieją możliwości prowadzenia analiz kosztowych, floty uczestniczącej w obsłudze procesów logistycznych, ponadto system pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart drogowych, kart pracy i zleceń serwisowych

EkoBiling w pełnym zakresie współpracuje z systemem obsługi procesów logistycznych EkoService

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52