RipokService

System umożliwia kompleksowe zarządzanie i ewidencjowanie strumienia odpadów dla  regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Pozwala również na integrację podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadów tj. gmina i zakład zagospodarowania. Struktura systemu pozwala na systemową wymianę informacji pomiędzy Ripok  a gminami należącymi do regionu.

Kompleksowe zarządzanie i ewidencjonowanie strumienia odpadów

Główne obsługiwane procesy:

  • zagospodarowanie odpadów (ewidencja):

przyjęcie do zakładu zagospodarowania

wagowy pomiar ilości odpadów wchodzących/ wychodzących

skierowanie do zagospodarowania według wybranego procesu

ewidencja odpadów przetworzonych w procesach

  • dynamiczna analiza poziomów odzysku dla poszczególnych gmin
  • obsługa procesów magazynowych i sprzedażowych
  • sprawozdawczość zarządca i ustawowa

System zarządzania zagospodarowaniem odpadów

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52