Monitoring odpadów

W części ewidencyjnej i księgowej systemu prowadzona jest:

 • ewidencja nieruchomości
 • ewidencja punktów gromadzenia odpadów (PGO) płatników
 • deklaracji dotyczących wysokości opłaty
 • ewidencja deklaracji
 • moduł rozliczeń księgowości i sprawozdawczości budżetowej
 • system masowej komunikacji SMS i email
 • panel mieszkańca e-deklaracje
 • obieg dokumentów wraz z ich zarządzaniem

Kompleksowy system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie/ lub związkach gmin

W części związanej z monitoringiem stanu gospodarki komunalnej prowadzona jest:

 • ewidencja PGO
 • system zarządzania trasówkami i ich realizacją
 • system obsługi PSZOK
 • system obsługi weryfikacji  stanu rzeczywistego PGO
 • system zgłoszeń i obsługi reklamacji
 • system monitorowania poziomów odzysku
 • sprawozdawczość ustawowa i zarządcza
 • serwis mapowy w raz z obsługą GPS

czytaj więcej o Monitoringu odpadów

Kompleksowy system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52