Usługi

Profeko Sp. z o.o. oferuje swoim klientom:

  • analizę potrzeb z zakresu obsługi IT
  • szkolenia w zakresie eksploatacji  i użytkowania systemów informatycznych
  • usługi konsultacji z zakresu obsługi procesów związanych z zamówieniami i rozliczeniami
  • usługi konsultacji z zakresu organizacji i monitorowania systemu Gospodarki Odpadami w Gminie
  • usługi związane z wynikami analizy obsługi procesów logistycznych i magazynowych
  • usługi związane z wynikami analizy form masowej komunikacji

Jednoznaczne określenie celu i strategii działania pozwala nam na zaangażowanie 100% potencjału i doświadczenia naszych pracowników

Mamy świadomość, że nasze produkty nie dla wszystkich podmiotów są optymalnym rozwiązaniem. Dlatego nie narzucamy „najlepszych” rozwiązań, ale deklarujemy umiejętność słuchania i chęć rozmowy o problemach, wymiany doświadczeń oraz otwartość na nowe wyzwania.

Nasze rozwiązania informatyczne zapewniają najwyższy poziom kompleksowego wsparcia codziennych procesów biznesowych

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52