IntegraService

 

 

Usługa, która gromadzi istotne informacje pochodzące z różnych źródeł. System pozwala na integrację danych w zakresie dokumentów wychodzących i przychodzących (faktury, KPO, zlecenia przyjęcia).

 

 

Zastosowany mechanizm integracji i wymiany danych pozwala na:

  • obniżenia kosztów obsługi w zakresie obsługi rejestracji  dokumentów
  • dynamiczne tworzenie bazy dokumentów i powiązanie jej z procesami logistycznymi i księgowymi
  • zwiększone możliwości analityczne

System integracji danych rozproszonych i komunikacji pomiędzy bazami danych

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52