POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Poniżej została przedstawiona polityka prywatności dla użytkowników mobilnych aplikacji „Evenio”, którzy pobrali i zainstalowali aplikację mobilną Evenio na urządzeniu.

Aplikacja mobilna nie wymaga zakładania konta, jedynie pobiera identyfikator konta Google (w przypadku urządzeń z Androidem), w celu identyfikacji danego użytkownika. Powiązanie aplikacji z kontem pozwala na odzyskanie ustawień i historii aplikacji na innym urządzeniu. Identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do serwera w momencie konfiguracji aplikacji. Aplikacja porozumiewa się z serwerem przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

 

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

– danych technicznych urządzenia,

– lokalizacji,

– kontaktów,

– aparatu fotograficznego,

– powiadomień,

– plików multimedialnych.

 

W celu m.in.:

– pobieranie lokalizacji, dla której mają zostać wyświetlone odbiory odpadów komunalnych,

– pobieranie danych kontaktowych,

– możliwości dołączania załącznika w postaci zdjęcia powiązanego z reklamacją odbioru odpadów,

– powiadomień, w celu przekazywania przypomnień o odbiorze odpadów,

– skanowania kodów QR.

 

 

Wszystkie uprawnienia, których udzielił użytkownik aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień urządzenia mobilnego. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacjach pozwala na udzielenie lub odrzucenie uprawnień do konkretnych informacji na urządzeniu. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z których korzysta aplikacja znajdują się na stronie firmy Profeko Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzeby działania funkcjonalności aplikacji oraz na świadomą zgodę użytkownika – nie pobiera takich danych w tle bez zgody.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Profeko Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy W Warszawie,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:   0000320076, NIP: 7962858416.

 

 

 

 

 

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52